Tag Archives: can ho sky 89

Tiến độ xây dựng dự án Sky 89 tháng 10.2019 – Nhận ký gửi mua bán + cho thuê 09/10/201909/10/2019...  xem chi tiết

Tiến độ xây dựng dự án Sky 89 tháng 9.2019 – Nhận ký gửi mua bán + cho thuê 04/09/201904/09/2019...  xem chi tiết

Tiến độ xây dựng dự án Sky 89 tháng 8.2019 – Nhận ký gửi mua bán + cho thuê 02/08/201902/08/2019...  xem chi tiết

Tiến độ xây dựng dự án Sky 89 tháng 7.2019 – Nhận ký gửi mua bán + cho thuê 20/07/201920/07/2019...  xem chi tiết

Chủ đầu tư dự án căn hộ Sky 89 05/07/201805/07/2018 Tin tức dự án Sky89 Quận 7 Chủ đầu tư...  xem chi tiết

Mặt bằng thiết kế dự án căn hộ Sky89 05/07/201805/07/2018 Tin tức dự án Sky89 Quận 7 Mặt bằng thiết...  xem chi tiết