Tag Archives: tiến độ dự án The Standard Bình Dương

Tiến độ xây dựng dự án nhà phố The Standard Central Park Bình Dương tháng 03.2021 05/03/202105/03/2021 Tiến độ dự...  xem chi tiết

Tiến độ xây dựng dự án nhà phố The Standard Central Park Bình Dương tháng 09.2020 10/09/202010/09/2020 Tiến độ dự...  xem chi tiết

Tiến độ xây dựng dự án nhà phố The Standard Central Park Bình Dương tháng 08.2020 19/08/202019/08/2020 Tiến độ dự...  xem chi tiết

Tiến độ xây dựng dự án nhà phố The Standard Central Park Bình Dương tháng 07.2020 14/07/202014/07/2020 Tiến độ dự...  xem chi tiết