Tag Archives: Tư vấn luật Bất Động Sản

Đất sổ đỏ 50 năm là gì? Mua dự án đất sổ 50 năm có rủi ro không? Hết thời...  xem chi tiết

Hiện nay, nhu cầu mua bán sang nhượng nhà đất nếu nhà đất có sổ đỏ hoặc sổ hồng thì...  xem chi tiết

Ủy quyền mua bán nhà đất là một trong những phương thức hợp pháp, đã được pháp luật quy định...  xem chi tiết

Năm 2002, dì ruột có cho tôi mảnh đất 200 m2 trong thửa đất 1500 m2 bằng “Giấy cho tặng...  xem chi tiết