Tag Archives: Tư vấn luật Bất Động Sản

Bạn có biết đất 50 năm là gì không? 20/01/202120/01/2021 Tư vấn luật Bất Động Sản, Tin tức Đất sổ...  xem chi tiết

Vi bằng là gì, có nên mua nhà vi bằng hay không? 10/05/202010/05/2020 Tư vấn luật Bất Động Sản Hiện...  xem chi tiết

Tư vấn về thủ tục ủy quyền trong mua bán nhà đất 02/04/202002/04/2020 Tư vấn luật Bất Động Sản Ủy...  xem chi tiết

Thủ tục cần thiết khi xin cấp chứng nhận QSDĐ đất cho tặng 17/08/201617/08/2016 Tư vấn luật Bất Động Sản...  xem chi tiết